Checklista

 

LEDARDOKUMENTET använder du som leder kursen.
Skriv ut dokumentet (35 sidor). Tips: skriv med fördel ut dokumentet med en sida per papper (alltså ej dubbelsidigt) – så får du en bra översikt. Klicka här för utskrift av pdf – Ledardokument Steg 4

 

POWERPOINTPRESENTATIONERNA som du använder vid de olika kurstillfällena sparar du med fördel på din egen dator. Samtliga presentationer för Steg 4 finns att ladda ner här:

Powerpointpresentationer Steg 4 – för nedladdning till dator

Åhörarkopior till kursdeltagarna finns i kursportfolion nedan.

 

KURSPORTFOLION är ett viktigt redskap i kursen och varje deltagare bör ha ett eget exemplar. Du som leder kursen kan välja mellan följande alternativ:

  1. Du kan välja att själv skriva ut den till kursdeltagarna. Klicka här för utskrift av pdf – Kursportfolio Steg 4
    Om du printar portfolion själv är det en god idé att förse deltagarna med en varsin pärm och register för att kunna hålla reda på sidorna. Kursportfolion är på 111 sidor.  tips: Skriv ut på båda sidorna av pappret för ett snyggare helhetsintryck och för att spara papper.
  2. Om du vill kan du ge i uppdrag till kursdeltagarna att själva skriva ut sin kursportfolio. I så fall ber du dem gå till kurswebben (se info om kurswebben nedan). Tipsa dem också om att ordna en pärm med register att sätta in kursportfolion i. obs! Det är bra om deltagarna har kursportfolion med sig redan vid första kurstillfället – så var noga med att informera dem om de själva ska skriva ut den.

 

KURSWEBBEN ÄR FÖR KURSDELTAGARNA
Dina kursdeltagare har tillgång till kursportfolion samt länkar och information om övriga kursmaterial. Informera dina kursdeltagare om hur de hittar KURSWEBBEN när kursen startar.  www.stegetfore.org –> För kursdeltagare –> Steg 4

 

KURSLITTERATUR
Kopplat till Steget Före 4-kursen är nedanstående barnböcker föreslagna som kurslitteratur, dessa kan självklart bytas ut mot andra böcker.

  • Mamma Mu städar. Wieslander J & T 1997. Natur och Kultur
  • Bara knyt Alfons. Bergström G 1988. Rabén & Sjögren
  • Var är lilla Annas hund? Sandberg I & L 1972.  Rabén & Sjögren
  • Emilias kalas. Dunér A & Raagaard K 1994. Bonnier Carlsen
  • Nicke Nyfiken får en cykel. Rey HA 1988. Rabén & Sjögren

Teckenlexikon

Tryck på knappen så länkas du till Svenskt Teckenspråklexikon (Stockholms universitet) i ett nytt fönster.

Svenskt Teckenspråkslexikon