Checklista

 

LEDARDOKUMENTET använder du som leder kursen
Skriv ut dokumentet (21 sidor). Tips: skriv med fördel ut dokumentet med en sida per papper (alltså ej dubbelsidigt) – så får du en bra översikt. Klicka här för utskrift av pdf – Ledardokument Steg 1

 

POWERPOINTPRESENTATIONERNA som du använder vid de olika kurstillfällena sparar du med fördel på din egen dator. Samtliga presentationer för Steg 1 finns att ladda ner här:

Powerpointpresentationer Steg 1 – för nedladdning till dator

Åhörarkopior till kursdeltagarna finns i kursportfolion nedan.

 

KURSPORTFOLION är ett viktigt redskap i kursen och varje deltagare bör ha ett eget exemplar. Du som leder kursen kan välja mellan följande alternativ:

  1. Du kan välja att själv skriva ut den till kursdeltagarna. Klicka här för utskrift av pdf – Kursportfolio Steg 1
    Om du printar portfolion själv är det en god idé att förse deltagarna med en varsin pärm och register för att kunna hålla reda på sidorna. Kursportfolion är på 91 sidor.  tips: Skriv ut på båda sidorna av pappret för ett snyggare helhetsintryck och för att spara papper.
  2. Om du vill kan du ge i uppdrag till kursdeltagarna att själva skriva ut sin kursportfolio. I så fall ber du dem gå till kurswebben (se info om kurswebben nedan). Tipsa dem också om att ordna en pärm med register att sätta in kursportfolion i. obs! Det är bra om deltagarna har kursportfolion med sig redan vid första kurstillfället – så var noga med att informera dem om de själva ska skriva ut den.

 

KURSWEBBEN ÄR FÖR KURSDELTAGARNA
Dina kursdeltagare har tillgång till kursportfolion, information om övriga kursmaterial samt filmer med de ramsor och sånger ni arbetar med under kursen. Informera dina kursdeltagare om hur de hittar KURSWEBBEN när kursen startar.  www.stegetfore.org –> För kursdeltagare –> Steg 1

 

KURSLITTERATUR
Kopplat till Steget Före 1-kursen finns några produkter som är kurslitteratur (ej obligatoriska). Vill du beställa dessa till dig själv eller till dina kursdeltagare finns det information om var man kan beställa dem på www.hattenforlag.se/stegetfore

  • Lilla boken om tecken
  • FickHatten
  • Små Rim&Ramsor
  • SångHatten dvd-film

Teckenramsor

De filmade ramsorna nedan är hämtade ur boken ”Olle&Mia Små Rim&Ramsor”. Här används de som kursmaterial inom ramen för Steget före. Ramsorna är filmade med flera tecken än vad de tryckta böckerna har.

Gör så här: Scrolla neråt för att titta på de olika ramsorna.
Klicka på play-knappen för att starta filmen och klicka på pausknappen (II) för att stoppa filmen.

Filmerna finns också på kurswebben

Baka baka kaka
Borsta borsta tanden
Dansa dansa hoppa
Den första vill
Den lilla grisen
Det kommer en katt
Fem små apor
Hallå där
Här kommer en mus
Hästen springer hem
Kom så går vi
Spring efter vatten
Så rider småherrarna
Tack för maten
Trollet i struten
Två pippifåglar
Tvätta nosen
Tåramsa
Vantarna
Vyss vyss liten palt

Teckensånger

Filmerna är hämtade ur filmen SångHatten från Hatten Förlag.
Medverkande: Sanna Lejweman

Gör så här: Scrolla neråt för att hitta de olika sångerna.
Klicka på play-knappen för att starta filmen och klicka på pausknappen (II) för att stoppa filmen.

Gubben i lådan
Dansa min docka
Sången om färgerna
Solen är gul
Ålle Bålle
Valpen min
Björnen sover
Bä bä vita lamm
En elefant balanserade
Lilla snigel
Hoppe hare
Lilla fru katt
Var bor du lilla råtta?
Jag bygger en bil
En liten båt
Hjulen på bussen
Krokodilen i bilen
Blinka lilla stjärna
Först och sen sången
Ja må du leva

Filarkiv

Här kan du ladda ner de filmer, pdf:er mm som också ligger på USB-minnet.

 
 Storlek
Filnamn