Välkommen till KURSWEBBEN!

Välj steg:

Välkommen till till LEDARWEBBEN!

Välj steg:

Är du intresserad av att bli ledare?

Mer information finns att hitta på www.karlstadmodellen.se och www.iakm.se

Steget före

Steget före är ett kurskoncept för tecken- och språkträning, främst baserat på användning av tecken. Innehåll och pedagogik har sin grund i Karlstadmodellen och Iréne Johanssons tankar kring språk, språkträning och språkutveckling. Steget före består av fyra delkurser där den språkliga nivån successivt ökar. Vid val av delkurs utgår man från barnets språkliga nivå, inte från sin egen nivå vad gäller teckenkunskaper. Steget före handlar nämligen om att ligga steget före barnet och visa nästa steg i den språkliga utvecklingen.

Steget före består av fyra delkurser och kan ses som ett komplement till andra teckenkurser. Det överordnade målet med Steget före är att skapa utvecklande teckenmiljöer kring barn (eller unga eller vuxna) som behöver tecken som stöd i sin dagliga kommunikation.

De personer som finns i barnets dagliga omgivning ska inspireras till att bli goda modeller som laddar verkligheten på ett sätt så att det blir intressant för både barnet och för dem själva att teckna mer och mer. De goda modellerna vägleder också till fortsattspråklig utveckling genom att i sitt eget tecknande tydliggöra nästa utvecklingssteg i språkutvecklingen.

Till varje kurs i Steget före hör en strukturerad och genomtänkt kursportfolio med praktiska övningar. Övrigt kursmaterial består exempelvis av filmer, barnböcker och teckenlexikon.

 

De fyra delkurserna i Steget före bygger på varandra
Här följer en kort beskrivning av varje steg:

Steget före 1
Vi arbetar med teckensånger, ramsor och pekböcker och lär oss ord och fraser som passar barnet som är på en förspråklig nivå. Vi fokuserar på det lilla barnets person, känslor, behov, egenskaper, aktiviteter, uppmärksamhet och lek. Vi övar ett prosodiskt tecknande med överdrivna rörelser och extra tydlig mimik.

Steget före 2
Vi bygger ordförråd och lär oss teckna och avläsa de viktiga orden i en sats. Vi fokuserar på barnet som är på väg mot den tidigaste nivån i sin grammatiska utveckling. Vi övar oss att teckna nyckelord i varje sats.

Steget före 3
Vi lär oss ännu fler ord men framför allt övar vi vanan att teckna alla ord i satsen. Vi fokuserar på barnet som redan kombinerar tecken till korta ordsammansättningar och som är på väg att lära sig att teckna huvudsatser med rak ordföljd, adverbialsatser med omvänd ordföljd, frågesats med eller utan frågeord och med omvänd ordföljd samt negerad sats. Vi övar oss att teckna alla ord i satsen.

Steget före 4
Här kompletterar vi vårt tecknande med att också böja orden. Vi fokuserar på barnet som själv tecknar på samma grammatiska nivå som ett barn på 2,5 – 4 år brukar tala. Vi övar oss att teckna alla ord och ordböjningar i satsen för att visualisera ett komplett språk.